Od 1.11.2009 vstupuje v platnost komunikace s úřady pomocí datových schránek.
Do tohoto data je každá právnická osoba zapsaná v OR povinna aktivovat si datovou schránku pomocí přihlašovacích údajů, které obdržela v průb
ěhu tohoto roku.Pro správnou funkci systému je třeba mít platný
elektronický podpist vydaný certifikační autoritou Postsignum.

Aktivaci je možné provést Zde

Pozor: WWW.datoveschranky.cz  nejsou oficiální adresou pro projekt datových schránek !!!!!!
Datové schránky od 1.11.2009
Podpisový klíč Postsignum od 1.1.2010
Od 1.1.2010 přechází Česká pošta na jiný způsob šifrování s délkou kliče 2048 bitů.Pro úspěšnou instalaci tohoto klíče je nutno mít nainstalovány nové certifikační klíče autority Postsignum.Nové seriové číslo klíče je nutno zaregistrovat na příslušné
pobočce ČSSZ.
Šifrovací certifikát CSSZ2010 ofd 22.5.2010
22.5.2010 končí platnost šifrovacího certifikátu CSSZ.Nový šifrovací certifikát je připraven ke stažení v klientské sekci.
Změny v nemocenském pojištění od 1.6.2010
Dle zákona č. 166/2010 dochazí s účinností od 1.6.201 ke změně výpočtu peněžité pompci v mateřství.do stavu platného v roce 2009.Tisková správa MPSV k nahlédnuti zde